Υπηρεσίες

Οι Υπηρεσίες μας

εγκατάσταση και προμήθεια ηλεκτρικού φορτιστή

Image is not available

Και Προμήθεια Ηλεκτρικού Φορτιστή

Image is not available

το σταθμό σας

Image is not available

και μελέτη εγκατάστασης

Image is not available

εξοικομονώ – Αυτονομώ

Image is not available

σημεία φόρτισης

Image is not available

Δείτε αναλυτικά

Εγκατάσταση

Εγκατάσταση Και Προμήθεια Ηλεκτρικού Φορτιστή

Η τοποθέτηση του φορτιστή πραγματοποιείται από το εξειδικευμένο προσωπικό της CHARGELINE.

Συνδέστε το σταθμό σας

Συνδέστε το σταθμό σας

Με τις υπηρεσίες που παρέχουμε για τη διαχείριση της φόρτισης, έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες «έξυπνου σπιτιού». Γίνεται εγκατάσταση εξωτερικής κάμερας και οθόνης στο εσωτερικό της οικίας σας, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε τη φόρτιση του αυτοκινήτου σας οποιαδήποτε στιγμή, είτε από το σπίτι, είτε εκτός σπιτιου, από κινητό σας.

Αυτοψία και μελέτη εγκατάστασης

Αυτοψία και μελέτη εγκατάστασης

Η μελέτη για την εγκατάσταση παρέχεται δωρεάν στην Αττική. Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

                                                                                                                      Προσφερόμενες Υπηρεσίες

iconlogo1

 

 

Η ‘Chargeline’ προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών για να καλύψει τις ποικίλες ανάγκες των πελατών που μας επιλέγουν για την εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ), είτε για οικιακή είτε για επαγγελματική χρήση. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Αξιολόγηση του χώρου:

Λεπτομερής εκτίμηση του χώρου εγκατάστασης και ανάλυση των απαιτήσεων της ηλεκτρολογικής υποδομής.

  • Προσαρμοσμένες λύσεις:

Εξατομικευμένες λύσεις βασισμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις του πελάτη, εξασφαλίζοντας μια αποτελεσματική και χρηστική εμπειρία φόρτισης.

  • Αυτοψία και σχεδιασμός:

Διενέργεια έρευνας και λεπτομερούς σχεδιασμού για τον εντοπισμό της κατάλληλης λύσης φόρτισης, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η χωρητικότητα ισχύος, η τοποθεσία και η μελλοντική επεκτασιμότητα.

  • Έγγραφα και άδειες:

Χειρισμός όλων των απαραίτητων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για άδειες και έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, για μια ομαλή και σύννομη διαδικασία εγκατάστασης. Σύνταξη Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

  • Υπηρεσίες εγκατάστασης:

Επαγγελματική εγκατάσταση φορτιστών ΗΟ, τόσο AC όσο και DC, από τους πιστοποιημένους τεχνικούς μας, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και συμμόρφωση με τα πρότυπα του κλάδου.

  • Αναβάθμιση ηλεκτρικής υποδομής:

Αναβάθμιση της ηλεκτρικής υποδομής, αν αυτό απαιτείται, για να υποστηρίξει το επιπλέον φορτίο του φορτιστή ΗΟ, ενισχύοντας συνολικά την αξιοπιστία και την ασφάλεια του οικιακού σας ηλεκτρολογικού κυκλώματος.

  • Συντήρηση και υποστήριξη:

Συνεχείς υπηρεσίες συντήρησης για τη διατήρηση της φόρτισης σε άρτια κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών επιθεωρήσεων και άμεσης επίλυσης οποιωνδήποτε προβλημάτων.

  • Ενσωμάτωση λύσεων πληρωμών:

Ενσωμάτωση λύσεων πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων Σημείου Πώλησης (POS), που επιτρέπουν στους χρήστες να πληρώνουν εύκολα τις συνεδρίες φόρτισης.

  • Εκπαίδευση χρηστών:

Παροχή εκπαίδευσης χρηστών για την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση της υποδομής φόρτισης ΗΟ.

  • Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον :

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων, με τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ότι η υποδομή φόρτισης μπορεί να προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες τεχνολογίες και πρότυπα.

Επιλέγοντας τη ‘Chargeline’, οι πελάτες μας επωφελούνται από μια ολοκληρωμένη λύση εγκατάστασης-φόρτισης που καλύπτει την κάθε ανάγκη.

Επικοινωνήστε μαζί μας!